Chuyên gia École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Thụy Sĩ) thực hiện dự án “Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm Arsen trong đất và nước ngầm tại huyện An Phú, tỉnh An Giang” | CARE RESCIF HCMUT

Từ ngày 01/4/2016 đến 14/4/2016, TS. Manon Frutschi, TS. Maria Pilar Asta Andres, TS. Leia Soraya Vernique đến từ EPFL (Thụy Sĩ) tiếp tục thực hiện dự án “Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm Arsen trong đất và nước ngầm tại huyện An Phú, tỉnh An Giang” trong khuôn khổ các dự án hợp tác nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu về Nước khu vực châu Á (CARE-Rescif). Dự án này do PGS. TS. Võ Lê Phú – Phó Trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên làm chủ nhiệm.
Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia Thuỵ Sĩ, Việt Nam cùng với các bạn học viên cao học Khoa Môi trường và Tài nguyên (Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM) thực hiện lấy mẫu nước ngầm, nước mặt phục vụ cho đề tài tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

No Comment

Comments are closed.