[Hội thảo] – Chia sẻ nguồn nước : tương lai phát triển cho Lưu vực sông Mêkong | CARE RESCIF HCMUT

Hội thảo trong khuôn khổ hoạt động của

tổ chức Jacques Cartier (2014)

Montréal – Québec – Ottawa

27 và 28 tháng 11 năm 2014 – Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Chủ đề

Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu những nghiên cứu đang thực hiện tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu về Nước khu vực Châu Á (CARE, http://www.rescif.net/fr/content/care-centre-asiatique-de-recherche-sur-leau), và chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm về quản lý toàn diện nguồn nước đầu nguồn. Hội thảo xoay quanh 4 hướng nghiên cứu chính do các chuyên gia CARE đề xuất dựa trên những vấn đề đang gặp phải trong dự án quản lý bền vững nguồn nước cho Đồng bằng sông Mêkong : Bốn hướng này gồm vận chuyển bùn cát và các chất ô nhiễm, chất lượng nước và sức khỏe, nguy cơ thủy văn và tính dễ bị tổn thương, thủy văn đô thị. Những chủ đề liên quan đến vấn đề quản lý toàn diện nguồn nước bao gồm luôn việc nhận dạng những nhu cầu bức thiết về kinh tế xã hội và công nghệ, xác định những ràng buộc, những mối liên hệ giữa quản lý nguồn nước và quy hoạch vùng lãnh thổ. Tóm lại, hội thảo hy vọng xác định được những điều kiện đảm bảo thành công cho dự án quản lý toàn diện nguồn nước trong điều kiện biến đổi của môi trường đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp, theo dõi hiệu quả và việc trao đổi thường xuyên giữa những nhà quản lý và các chuyên gia trong việc xác định những giải pháp phù hợp với hoàn cảnh.

 

Địa điểm và tổ chức

Hội thảo diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh (http://www.hcmut.edu.vn/en) và PTN. CARE dưới sự chỉ đạo của Bà Phan Thị San Hà, Giám đốc, tổ chức (ptsanha@gmail.com).

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu về Nước khu vực Châu Á (CARE)

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM, Việt Nam

Bữa trưa được tổ chức theo kiểu buffet để khách mời có thời gian xem poster.

Tham khảo bài báo cáo, download tại đây:

Bài báo cáo Hội thảo

No Comment

Comments are closed.

Montréal – Québec – Ottawa

November 27 and 28, 2014 – Hochiminh city, Vietnam

Objectives

The conference aims to introduce studies conducting in the CARE center, (http://www.rescif.net/fr/content/care-centre-asiatique-de-recherche-sur-l’eau), and to share knowledge and experience in the comprehensive management of upstream water resources. The conference concentrates on four main researches suggesting by CARE experts’ based on problems encountered in the water resources sustainable management project for the Mekong delta. The four researches include flows of sediment and contaminants, water quality and health, hydrology risk and vulnerability, urban hydrology. Other relevant topics to the comprehensive management of water resources include recognition of urgent needs for socio-economic and technology, identification of constraints, relationship between water management and territory planning. In summary, expectation of the conference is to identify conditions for success of a comprehensive management of water resources in terms of environmental change and have an effective communication between managers and professionals in order to identify appropriate solutions.

Venue & organization

Hochiminh city University of Technology (http://www.hcmut.edu.vn/en) and the CARE center.

Dr. Phan Thi San Ha is the Organizing Committee President.

No Comment

Comments are closed.

dans le cadre des activités de l’Organisation Jacques Cartier (2014)

27 et 28 novembre 2014 – Ho Chi Minh ville, Vietnam

Thématique

 

Le colloque a pour fin de dresser l’état des recherches en cours au Centre asiatique de recherche sur l’eau (CARE, http://www.rescif.net/fr/content/care-centre-asiatique-de-recherche-sur-leau ), et de partager connaissances et expériences en gestion intégrée de l’eau d’un bassin versant. Quatre axes de recherche ont été priorisés par les chercheurs du CARE car ils soulèvent des questions majeures pour la faisabilité d’un programme de gestion durable de l’eau dans la Delta du Mékong. Ces quatre axes sont le transfert sédiment et des contaminants, la qualité d’eau et la santé, le risque hydrologique et la vulnérabilité et l’hydrologie urbaine. Les thèmes couverts en gestion intégrée de l’eau couvriront l’identification des enjeux socio-économiques et technologiques, la détermination des contraintes, les liens entre la gestion de l’eau et l’aménagement du territoire. En conclusion le colloque développera les conditions de succès d’un programme de gestion intégrée de l’eau dans un environnement changeant impliquant la mise en œuvre de solutions adaptatives, un suivi de leur efficience et une interaction constante entre les gestionnaires et les chercheurs dans l’identification de solutions toujours mieux adaptées à la situation.

 

Lieu et organisation

Le Colloque se tiendra dans la Salle de Conférence de l’Institut Polytechnique de Hochiminh ville, http://www.hcmut.edu.vn/en) et son organisation est assurée par le CARE, Centre Asiatique de Recherche sur l’Eau sous la responsabilité de Mme PHAN Thi San Ha, Directrice du Care (ptsanha@gmail.com)

Centre Asiatique de Recherche sur l’Eau (CARE)

Institut Polytechnique de Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

Les repas de midi seront pris sous forme de buffet permettant également la présentation de posters.

 

 

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort

Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
escort amasya escort artvin free porn
istanbul escort
istanbul escort
escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
gorukle escort