Seminar & Event

Phái đoàn Viện nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp đến làm việc với Trường Đại học Bách khoa