Sự kiện

Trung tâm Nghiên cứu về nước khu vực Châu Á (CARE-Rescif) - Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Đại học và Khoa học Pháp