Form liên hệ

Phòng Thí nghiệm nghiên cứu về Nước khu vực Châu Á

Địa chỉ Nhà B7, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại (+84.8) 38 661 257
Email care-rescif@hcmut.edu.vn
Website https://www.carerescif.hcmut.edu.vn