Thực tập

SINH VIÊN ÉCOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER KẾT THÚC QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI PTN CARE