Thực tập

HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THỰC TẬP TẠI PTN CARE