Trao đổi sinh viên

Thực tập sinh École Nationale des Travaux Publiques d’État (ENTPE), Pháp tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu về Nước khu vực châu Á