Trao đổi sinh viên

Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM thực tập tại Trường École polytechnique fédérale de Lausanne (Thụy Sĩ)