Trao đổi sinh viên

Kết thúc kì thực tập của hai sinh viên EPFL (Thụy Sĩ)