Trao đổi sinh viên

Chuyến thực tập của sinh viên Trường École Polytechnic Fédérale de Lausanne (EPFL – Thụy Sĩ) tại PTN. CARE