Sự kiện

Tham quan nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh