Sự kiện

Tiệc chia tay Ông Jean Pascale Torréton – Đại diện IRD Việt Nam