Thực tập sinh EPFL, Thuỵ Sỹ tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu về Nước khu vực châu Á | CARE RESCIF HCMUT

Thực tập sinh Alexandre Marcos đến từ EPFL, Thuỵ Sỹ đã bắt đầu đợt nghiên cứu kéo dài từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Xuân Thành, Giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Chương trình thực tập này là một trong những hoạt động Etu-Rescif, khuyến khích trao đổi sinh viên giữa các trường thành viên của mạng lưới RESCIF. Anh Marcos thực hiện đề tài nghiên cứu với chủ đề: “Nutrient recovery by membrane photobioreactor and algae biomass production

No Comment

Comments are closed.