SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC EPFL (THỤY SỸ) ĐẾN THỰC TẬP TAI PTN.CARE | CARE RESCIF HCMUT

PTN CARE vừa tiếp nhận bạn Mégane Vogel, sinh viên trường Đại học EPFL, theo chương trình trao đổi sinh viên từ học bổng Etu RESCIF, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017. Trong thời gian thực tập tại PTN CARE, bạn Mégane sẽ thực hiện đề tài “Experiment and solute transport modeling in unsaturated double – porosity media” do TS. Trần Ngọc Tiến Dũng hướng dẫn.

No Comment

Comments are closed.