SINH VIÊN GRENOBLE INP THỰC TẬP HÈ TẠI CARE | CARE RESCIF HCMUT

Hai bạn sinh viên GONIN Manon và VEDRINE Simon đến từ trường Grenoble INP theo chương trình học bổng khuyến khích trao đổi sinh viên giữa các trường thành viên trong mạng lưới Rescif, đã hoàn tất đợt nghiên cứu tại PTN CARE kéo dài từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 9 năm 2017 dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Ngọc Tiến Dũng, TT CARE, trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Trong đợt thực tập này Manon thực hiện đề tài “Study of the socio-hydrological coupling of the Ho Chi Minh City urban floods towards a solution for inundations forecast”. Trong khi Simon thực hiện đề tài “Experiment and solute transport modeling in unsaturated double – porosity media”, cùng thời gian 3 tháng tại đây.

No Comment

Comments are closed.