PTN CARE TIẾP NHẬN SINH VIÊN TỪ ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE ĐẾN THỰC TẬP | CARE RESCIF HCMUT

Aude Saignimorte, bạn sinh viên đến từ École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Thụy sỹ, bắt đầu đợt nghiên cứu kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017 tại PTN CARE. Trong đợt thực tập này Aude sẽ thực hiện đề tài “Direct contact membrane distillation for saline water treatment” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Xuân Thành – chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật tài nguyên nước, trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM.

No Comment

Comments are closed.