Chuyên gia Phòng Thí nghiệm LTHE (Grenoble, Pháp) làm việc tại CARE | CARE RESCIF HCMUT

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia của PTN. CARE-Rescif; PGS. TS. Julien Némery, đến từ Phòng Thí nghiệm Thủy văn và Môi trường (Viện Kỹ thuật Grenoble, Pháp) sẽ công tác tại Trung tâm Nghiên cứu về Nước khu vực Châu Á (CARE) trong vòng 01 năm từ ngày 30/08/2016 đến 30/08/2017. PGS. TS. Némery sẽ thực hiện đề tài “Nutrients fluxes and cycling in the Saigon River” trong thời gian làm việc tại CARE.

image_20160901_01

No Comment

Comments are closed.