Chuyên gia Phòng thí nghiệm LEGOS (IRD, Pháp) sang làm việc tại PTN. CARE | CARE RESCIF HCMUT

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia của PTN. CARE-Rescif; TS. Patrick Marchesiello, nghiên cứu viên cao cấp Phòng thí nghiệm LEGOS thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển (IRD, Cộng hòa Pháp) sẽ công tác tại Trung tâm Nghiên cứu về Nước khu vực Châu Á (CARE) trong vòng 02 năm từ ngày 18/01/2016 đến 17/01/2018. TS. Marchesiello sẽ tham gia các dự án nghiên cứu về hải dương học vùng đới bờ trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Việt – Pháp.

No Comment

Comments are closed.