Chuyên gia CARE-Rescif làm việc tại Phòng thí nghiệm thủy lực và môi trường- Đại học Grenoble-INP, Cộng hòa Pháp | CARE RESCIF HCMUT

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia của CARE-Rescif; PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong, Phó Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên vừa kết thúc chuyến công tác tại Phòng thí nghiệm thủy lực và môi trường- Đại học Grenoble-INP, Cộng hòa Pháp từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2015. PGS. Phong đã trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bùn lơ lửng và tốc độ xáo trộn đến quá trình chuyển hóa nitơ trong nước sông Sài Gòn và thực hiện một số thí nghiệm sử dụng thiết bị đo kích thước và phân bố bùn lơ lửng trong nước sông dưới tác động của tốc độ dòng chảy. Đặc biệt, PGS. Phong sẽ kết hợp với TS. Nicolas Gratiot và TS. Julien Némery đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu liên quan đến chất lượng nước sông Sài Gòn.

20150825_01

PGS. Phong trình bày kết quả nghiên cứu

No Comment

Comments are closed.