Thực tập sinh ENSIL-ENSCI (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges – Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle), Pháp tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu về Nước khu vực châu Á | CARE RESCIF HCMUT

Nhóm sinh viên gồm 04 bạn, thực tập sinh (Master 1) đến từ Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges – Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, Pháp đã bắt đầu đợt nghiên cứu kéo dài từ 22 tháng 5 đến 18 tháng 8 năm 2017 dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Xuân Thành, Giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Chương trình thực tập này là một trong những hoạt động Etu-Rescif, khuyến khích trao đổi sinh viên giữa các trường thành viên của mạng lưới RESCIF. Các bạn thực hiện đề tài nghiên cứu với những chủ đề: “Effect of Antibiotics dosage on the performance of sponge membrane bioreactor treating hospital wastewater”; “Membrane Photobioreactor”; và “Struvite recovery from wastewater”.

Các bạn FONTAINE TONY, DADOU HUGO, FARKHANI YARISS, ESILVA PINHO NICOLAS tại trường Đại học Bách khoa TPHCM

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort