Sinh viên Temasek Polytechnic of Singapore thực tập tại PTN. CARE | CARE RESCIF HCMUT

PTN. CARE vừa tiếp nhận hai sinh viên Temasek Polytechnique of Singapore theo chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Bách Khoa TPHCM, thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017. Trong thời gian thực tập tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, anh JOEL LEE MIN KIT thực hiện đề tài “APPLY MEMBRANE PHOTOBIOREATOR FOR ALGAE PRODUCTION BY NUTRIENT RECOVERY FROM URINE” và MUHAMAD AKMALUDDIN thực hiện “EFFECT OF ANTIBIOTICS DOSAGE ON THE PERFORMNCE OF SPONGE MEMBRANE BIOREATOR TREATING HOSPITAL WASTEWATER” dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Bùi Xuân Thành, Khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Bách Khoa TPHCM

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort