Sinh viên National University of Singapore (NUS) Singapore thực tập tại PTN. CARE | CARE RESCIF HCMUT

PTN. CARE vừa tiếp nhận anh Victor Chan Wai Han, sinh viên National University of Singapore theo chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Bách Khoa TPHCM và NUS, thời gian từ cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 2015. Trong thời gian thực tập tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, anh Victor Chan Wai Han thực hiện “Membrane Bioreactor (MBR) reviews” dưới sự hướng dẫn của do Cô Germaine Lye, (Director’s Office & Global Opportunities) International Relations Office tại National University of Singapore và PGS. TS. Bùi Xuân Thành, Khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

po1686_01
Hình. Tại phòng thí nghiệm của CARE

No Comment

Comments are closed.