Sinh hoạt học thuật “Chủ đề liên quan đến rác thải nylon trong môi trường nước” | CARE RESCIF HCMUT

PTN CARE xin thông báo đến Quý Thầy Cô về buổi Sinh hoạt Học thuật sẽ tổ chức tại PTN CARE, được trình bày bởi GS Bruno Tassin, Giám đốc nghiên cứu, trường Đại học Cầu Đường Paris Tech (Pháp).

Buổi sinh hoạt học thuật sẽ diễn ra vào ngày thứ tư 9/12/2015 lúc 10g sáng. Chủ đề liên quan đến rác thải nylon trong môi trường nước. Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh.

PTN CARE xin thông báo đến Quý Thầy Cô được biết và chuyển tiếp thông tin này đến các đồng nghiệp cùng tham gia.

Để buổi sinh hoạt học thuật được tổ chức chu đáo. Kính mong Quý Thầy Cô đăng ký tham dự đến email sau: xhuyen@yahoo.com, hoặc điện thoại: 38661257.

PTN CARE-Rescif

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort