SINH HOẠT HỌC THUẬT | CARE RESCIF HCMUT

Khoa Môi trường và Tài nguyên có thông báo về Sinh học học thuật định kỳ tháng 5/2015 với sự giới thiệu, trình bày của NCS. Lê Ngọc Lãm qua chủ đề “Giám sát sử dụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Buổi sinh hoạt học thuật sẽ bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày Thứ Tư 27/5/2015, tại phòng Chuyên đề của Khoa Môi trường và Tài nguyên, nhà B9.

Khoa Môi trường và Tài nguyên kính mời sự tham dự của quý Thầy Cô, và rất mong được sự ủng hộ thêm của quý Thầy Cô bằng cách chuyển thông tin này đến các đồng nghiệp, sinh viên, học viên cao học và NCS trong và ngoài trường Đại học Bách Khoa.

PTN CARE

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort