Học viên Trường Đại học TOURS (CH Pháp) đến thực tập tại PTN. CARE | CARE RESCIF HCMUT

PTN. CARE vừa tiếp nhận cô DURAND-FLEURY Perrine đến từ Trường Đại học TOURS (Cộng hòa Pháp)theo chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM (HCMUT), thời gian từ 02/5/2016 đến 02/8/2016. Trong thời gian thực tập tại HCMUT, cô Perrine sẽ thực hiện đề tài “Fonctionement hydro-sédimentair de la Saigon River: caractérisation sédimentologique et géochimique” dưới sự hướng dẫn của TS. Emilie Strady – Nghiên cứu viên PTN. CARE.

No Comment

Comments are closed.