Bài báo phổ biến kiến thức công bố trên một nhật báo quốc gia | CARE RESCIF HCMUT

Bài báo này do các nghiên cứu viên và sinh viên Trung Tâm CARE, Trường ĐHBK – ĐHQG TP. HCM thực hiện trong khuôn khổ dự án EPH2 (“Quản lý bền vững nước đô thị và nhận thức người dân về rủi ro ngập nước tại thành phố Hồ Chí Minh”), do Cơ quan Đại họ Pháp ngữ (AUF) tài trợ. Bài báo giải thích hiện tượng mưa đối lưu tại thành phố Hồ Chí Minh gây ngập nước đô thị (xem liên kết: http://thanhnien.vn/toi-viet/tai-sao-tphcm-tren-mua-duoi-ngap-848966.html). Với mục đích phổ biến kiến thức khoa học, kết quả của dự án này sẽ được giới thiệu trên các nhật báo, để người dân có thêm kiến thức tự thích ứng với thời thiết bất lợi.

 

No Comment

Comments are closed.