THÔNG TIN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CARE-Rescif | CARE RESCIF HCMUT

THÔNG TIN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CARE-Rescif

(sử dụng cho từng đợt công tác)

A. THÔNG TIN DỰ ÁN:

 1. Tên dự án (tiếng Anh/ Pháp):
 2. Tên dự án (tiếng Việt):
 3. Chủ nhiệm:
 4. Liên hệ:
 • Chủ nhiệm Dự án:
  • Điện thoại:
  • Email:
 • Thư ký Dự án:
  • Điện thoại:
  • Email:

B. THÔNG TIN ĐỢT CÔNG TÁC:

 1. Đợt công tác thứ:
 2. Thời gian:
 3. Địa điểm công tác:
 • Ở TP.HCM:
 • Các tỉnh:
 1. Nội dung thực hiện:
 2. Thành viên tham gia:
TT Họ tên Cơ quan Quốc tịch
1
2
3
4
 1. Sinh viên, học viên, NCS tham gia:
TT Họ tên MSHV Nội dung Ghi chú
 1
2
 1. Kế hoạch làm việc tại CARE:
 Ngày Chi tiết thực hiện
Lab 2 (Lab MT)
Lab 1 (Lab XD)
Tủ trữ đông

Note: liên hệ CARE (Ms. Tâm) 0908776096

 1. Yêu cầu:

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

(cập nhật sau khi kết thúc chuyến công tác)

 1. Kết quả chuyến công tác:
 2. Kiến nghị (nếu có):

                                                                                  Chủ nhiệm Dự án

                                                                                  (Ký và ghi họ tên)

 
Tập tin đính kèm (các bạn tải về để thuận tiện khi điền thông tin): Mau thong tin-Dot cong tac

No Comment

Comments are closed.