Hướng dẫn báo cáo công tác nước ngoài | CARE RESCIF HCMUT

Tên tài liệu HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI (ETU-RESCIF)
Người biên soạn Đặng Vũ Xuân Huyên
Cơ quan PTN CARE
Người phê duyệt Phan Thị San Hà
Ngày hiệu lực
Trách nhiệm thực hiện
  • PTN CARE
  • ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ETU-RESCIF

 

STT NỘI DUNG CHI TIẾT Biểu mẫu
1 CẬP NHẬT THÔNG TIN RESCIF Thông tin của Người đi công tác được cập nhật theo đường link RESCIF Phụ lục a)
2 Kế hoạch công tác Người đi công tác gửi kế hoạch của chuyến đi (bằng file hoặc bản giấy) cho PTN CARE n/a
3 Báo cáo công tác nước ngoài ETU-RESCIF “Báo cáo công tác nước ngoài”, theo mẫu BM07-QT.TCHC-16, được photo và gửi cho PTN CARE kèm file của báo cáo Phụ lục b)

PHỤ LỤC:

  1. Mẫu BÁO CÁO CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI của p.TCHC (BM07-QT.TCHC-16)
  2. Đường link cập nhật thông tin ETU-RESCIF “Hello/Farewell RESCIF sheet”: https://docs.google.com/document/d/1dAtp9An9_NdSE_S12exzYtt8JurXqpaCCq2TfEgTRxA/edit

 

No Comment

Comments are closed.