Lịch đăng ký phòng tại CARE | CARE RESCIF HCMUT
Ngày Thời gian Người đăng ký Phòng Nội dung Số lượng người tham gia (dự kiến)
17/11/2017 09:00 – 12:00 Nguyễn Tấn Phong P.104 sinh hoạt học thuật chuyên đề NCS 20
19/6/2017 08:30 – 10:00 Lai Duy Phương P.202 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 8
15/6/2017 08:30 – 10:00 Lai Duy Phương P.202 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 8
12/6/2017 09:00 – 10:30 Lai Duy Phương P.202 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 9
15/5/2017 12:30 – 16:00 Bùi Xuân Thành P.104 Họp nhóm nghiên cứu 20
5/5/2017 9:00 – 11:00 VP CARE P.104 ọp công tác tháng 5 5
27/04/2017 – 12/5/2017 8:00 – 16:00 J. Nemery P.202 Traning “Data analyzing”, GV J.Nemery 5
26/04/2017 8:00 – 16:00 J. Nemery P.202 Traning “Data analyzing”, GV J.Nemery 5
19/04/2017 9:15 – 11:00 Đặng Vũ Xuân Huyên P.104 Sinh hoạt học thuật NCS 10-15
18/04/2017 11:00 – 16:00 VP P.202 Tiếp ông J.C. BOLAY 10
17/04/2017 8:00 – 16:00 J. Nemery P.202 Traning “Data analyzing”, GV J.Nemery 5
15/04/2017 9:00 – 16:00 Nguyen Nguyet Minh P.202 Hop nhom nghien cuu 10
04/04/2017 9:00 – 12:00 Bùi Xuân Thành P.104 Mượn phòng họp sinh viên 15
16/02/2017 9:00 – 11:30 VP CARE P.104 Seminar (YẾN, DAVID, THUẬN)
10/02/2017 13:30 – 15:00 VP CARE P.202 họp VP
10/02/2017 9:30 – 11:30 VP CARE P.202 Tiếp GS. DESMET
05/01/2017 9:00 – 11:00 Lại Duy Phương P.104 Họp Tổ công đoàn PTN (PTN khoa MT&TN và PTN CARE) 15
12/12/2016 8:00 – 11:00 Trịnh Thị Bích Huyền P.104 Họp PTN 8
21/11/2016 8:00 – 11:00 Trịnh Thị Bích Huyền P.104 Họp PTN Khoa MTTN 8
11/11/2016 9:00 – 11:30 Bùi Xuân Thành P.104 Tổ chức seminar “Resource recovery in an integrated urban water management framework” do Prof. Long Duc 40
30/09/2016 9:00 – 11:30 Bùi Xuân Thành Họp nhóm nghiên cứu 20
30/09/2016 15:00 – 16:30 Lâm Văn Giang P.104 Seminar Bộ Môn QLMT 20
14/09/2016 9:00 – 11:30 Bùi Xuân Thành P.104 Họp nhóm nghiên cứu 15
05/09/2016 13:00 – 15:00 Bùi Xuân Thành P.104 Họp nhóm nghiên cứu 10
25/08/2016 9:00 – 12:00 Nguyễn Xuân Dương P.104 Bảo vệ Thực tập tốt nghiệp. 15
24/08/2016 14:00 – 16:00 Hồ Thị Ngọc Hà P.104 Họp Bộ môn QLMT 7
26/08/2016 8:45 – 11:15 Mai Minh Phương P.104 Báo cáo chuyên đề NCS 5
18/08/2016 10:00 – 11:00 Trần Tuấn Việt P.104 Trình bày quy trình xử lý mẫu nghêu phục vụ phân tích kim loại 5
09/08/2016 14:00 – 15:00 Bùi Xuân Thành P.104 Dr. Suthi trình bày đề tài: ”Concentrations and risk assessment of heavy metals contained in rice cultivated in Thailand and Vietnam”
12/07/2016 9:00 – 12:00 Bùi Xuân Thành P.202 Họp nhóm nghiên cứu
12/07/2016 8:00 – 10:00 Nguyễn Xuân Dương P.104 Họp nhóm nghiên cứu
28/06/2016 14:00 – 16:00 Mai Minh Phương P.104 Sinh hoạt học thuật
20/06/2016 8:00 – 11:30 Nguyễn Xuân Dương P. 104 Bảo vệ ĐAMH
17/06/2016 13:00 – 16:00 Nguyễn Nhật Huy P.104 Bảo vệ ĐAMH Chất thải rắn
17/06/2016 8:00 – 11:30 Nguyễn Nhật Huy P. 202 Bảo vệ ĐAMH Nước thải, khí thải
17/06/2016 9:00 – 11:30 Đinh Quốc Túc P.104 Bảo vệ đề tài NCKH, Họp HĐKH Khoa MT&TN
16/06/2016 13:30 – 17:00 Nguyễn Tấn Phong P.104 Bảo vệ ĐAMH
16/06/2016 9:00 – 11:30 Dư Mỹ Lệ P.104 Bảo vệ ĐAMH
15/06/2016 13:00 – 16:00 Dương Thị Thành P.104 Bảo vệ ĐAMH Nước thải, Chất thải rắn
10/06/2016 10:00-11:30 Trần Ngọc Tiến Dũng P.104 Seminar “Yếu tố quan trọng nào để có thể sở hữu hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo biển”
11 – 12/01/2016 8:30-16:30 Đặng Vũ Xuân Huyên Phòng học Tổ chức lớp học: “Contamination of rivers by organic and metallic contaminants: retrospective view obtained from dated sediment cores”
08/01/2016 8:30-11:30 Nguyễn Thị Huyền Trang Phòng học (P.104) Họp khối văn phòng
25/12/2015 09:30-12:45 Bùi Xuân Thành Phòng học (P.104) Báo cáo của SV
09/12/2015 13:30-16:30 Bruno Tassin Phòng học Seminar “Rác thải nylon trong môi trường nước”
04/12/2015 8:30-11:30 Nguyễn Thị Huyền Trang Họp khối văn phòng CARE
Lưu ý:
– Giờ mượn phòng từ 8:00 – 16:30
– Để thuận tiện cho việc sắp xếp phòng, quý Thầy Cô/cá nhân vui lòng đăng ký chậm nhất trước 24 giờ, không giải quyết bất cứ trường hợp ngoại lệ khác
– Qúy Thầy/Cô, cá nhân đã đăng ký phòng xin vui lòng xem thông tin trên trang web để biết hiện trạng phòng đã đăng ký mượn
– Đề nghị quý Thầy/Cô, cá nhân vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện trước khi trả phòng
Để thuận tiện cho việc sắp xếp phòng, quý Thầy Cô/cá nhân vui lòng đăng ký chậm nhất trước 24 giờ, không giải quyết bất cứ trường hợp ngoại lệ khác
Giờ mượn phòng từ 8:00 – 16:30
:
: