Đào tạo ngắn hạn | CARE RESCIF HCMUT

KHOÁ HUẤN LUYỆN – ĐÀO TẠO

STTTên Khoá HL - ĐTGV Phụ TráchTG Thực Hiện Tại Lab XDTG Thực Hiện Tại PTN CARE
1Phương pháp thu mẫu trong điều kiện kỵ khíTS.Manon Frutschi21/5-25/5/2014
2Hydrology of aquatic eco-systems
Sampling and data processing
Case study: Saigon River basin
TS. Emilie Strady23/11-26/11/201423/11-26/11/2014