Thông tin Hội thảo EAUMEGA 2015 | CARE RESCIF HCMUT

PTN. CARE-Rescif xin trân trọng thông tin về Hội thảo EAUMEGA (First International Conference dedicated to Water in Megacities). Hội thảo này có rất nhiều chủ đề liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của PTN.CARE. Thời hạn call for paper : 1/4/2015.

Mọi sự quan tâm xin tham khảo trang web của hội thảo theo đường link sau: http://eaumega2015.sciencesconf.org/

Trân trọng./.

No Comment

Comments are closed.

PTN. CARE-Rescif xin trân trọng thông tin về Hội thảo EAUMEGA (First International Conference dedicated to Water in Megacities). Hội thảo này có rất nhiều chủ đề liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của PTN.CARE. Thời hạn call for paper : 1/4/2015.

Mọi sự quan tâm xin tham khảo trang web của hội thảo theo đường link sau: http://eaumega2015.sciencesconf.org/

Trân trọng./.

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort