Tham luận về ngập nước đô thị TP. HCM được báo cáo ở hội nghị quốc tế Nước, Siêu Đô Thị và Biến Đổi Toàn Cầu | CARE RESCIF HCMUT

GS. Georges Vachaud và TS. Trần Ngọc Tiến Dũng của PTN. CARE-Rescif, ĐHBK TP. HCM có hai tham luận về vấn đề ngập lụt đô thị TP. HCM và được trình bày ở phiên chủ đề “Sức chống chịu và BĐKH” (Resiliency and Climate Change) lần lượt 1 và 2 (xem tóm tắc), trong hội nghị quốc tế Nước, Siêu Đô Thị và Biến Đổi Toàn Cầu (Water, Megacities & Global Change), diễn ra từ ngày 1 – 4/12/2015 tại trụ sở UNESCO, Paris. Hội nghị nằm trong chương trình chính thức của hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu của Liên Hợp Quốc (COP21). Mục đích của hội nghị là tạo diễn đàn trao đổi về những thách thức liên quan đến nước của những siêu đô thị đang gia tăng nhanh chóng trên thế giới và tác động của BĐKH đến cộng đồng dân cư của siêu đô thị.

Hội nghị qui tụ nhiều thành phần đại biểu tham dự bao gồm nhà nghiên cứu, nhà vận hành công/tư và nhà hoạch định chính sách của các tổ chức quốc gia và quốc tế trong việc quản lí nước ở những đô thị lớn thế giới. Bên cạnh nhiều thảo luận với báo cáo nói và báo tường truyền thống, khoảng một nữa thời gian của hội nghị dành cho thảo luận bàn tròn và workshop trao đổi những thành công và khó khăn về kỹ thuật và quản lý nước đô thị của nhiều nước trên thế giới (xem chương trình hội nghị).

Ngoài GS. Georges Vachaud và TS. Trần Ngọc Tiến Dũng, những đối tác của , PTN. CARE cũng tham dự hội nghị: GS. Bruno Tassin, GS. Laurent Charlet và GS. Marc Desmet.

Chí phí chuyến đi tham dự hội của TS. Trần Ngọc Tiến Dũng được đài thọ bởi Hiệp Hội Nghiên Cứu Lĩnh Vực Nước trong vùng Ile de France (ARCEAU-IDF) và Viện Nghiên Cứu Phát Triển Pháp (IRD).

Báo cáo của GS. Georgeos Vachaud

Báo cáo của TS. Trần Ngọc Tiến Dũng

Từ trái sang phải: GS. Laurent Charlet, TS. Trần Ngọc Tiến Dũng và GS. Georgeos Vachaud

Từ trái sang phải: GS. Marc Desmet, GS. Laurent Charlet và GS. Georgeos Vachaud

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort