HỘI THẢO CARE: “THUỶ ĐỘNG LỰC HỌC TRẦM TÍCH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊA CHẤT HỌC” | CARE RESCIF HCMUT

9/3/2016

Mục tiêu:

Buổi workshop nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia nghiên cứu tại Care, SIWRR (Việt Nam), GFZ (Đức), CEREGE (Pháp),..

Buổi workshop tập trung vào các chủ đề : “Kết quả sơ bộ của mô hình dòng chảy và phần tử lơ lửng bằng phương pháp phần tử hữu hạn, đa tỉ lệ trên sông Mêkong – hồ – hệ thống châu thổ ” của ông Chiến, “Thực nghiệm dự báo về thời tiết, sóng biển và đại dương theo quy mô vùng” của tiến sĩ Patrick Machesiello (CARE), “Mối liên kết giữa tốc độ xói mòn và những tác động đến con người ở đồng bằng sông Cửu Long” của chuyên gia Brunier (CEREGE-France), “Sự lắng trầm tích từ tác động của hệ thống bơm thủy lực” của Tiến sĩ Nicolas Gratiot (CARE), “Cảm biến dòng chảy và động lực học của các hạt lơ lửng tại các vùng biển Châu Âu” trong dự án HIGHROC của ông David.

Buổi workshop đã cung cấp những thông tin cần thiết cho các chuyên gia cũng như các nhà nghiên cứu trước khi bắt đầu chuyến thực tế cùng ngày.

Tổ chức:

Trường Đại học Bách Khoa, Tp.HCM (www.hcmut.edu.vn) và CARE

Tiến sĩ Nicolas Gratio- Giám đốc Khoa học tại phòng thí nghiệm CARE chủ trì.

Sau buổi workshop, các chuyên gia tiếp tục trao đổi trong bữa ăn trưa.

Tài liệu hội thảo :

Tài liệu liên quan hội thảo có thể tải tại đây.

https://drive.google.com/drive/folders/0B7o8y_Yd5pZQSFB5QkNsMUx0SW8

https://docs.google.com/document/d/1AFwMnkrWvEzCMYCH-ncNDyi9iUpXmF87UhEwmXeWYjY/pub

2016_Hydro-sediment workshop_1Tiến sĩ Nicolas Gratiot và các chuyên gia tham dự workshop.

2016_Hydro-sediment workshop_2Tiến sĩ Patrick Machesiello trình bày nghiên cứu Thực nghiệm dự báo về thời tiết, sóng biển và đại dương theo quy mô vùng”.

No Comment

Comments are closed.

atasehir escort