Nhân sự thường trực | CARE RESCIF HCMUT

BAN ĐIỀU HÀNH

PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
nguyen_phuoc_dan@yahoo.com
TS. Nicolas Gratiot
nicolas.gratiot@ird.fr
GS. Georges Vachaud
georgesvachaud5@gmail.com
TS. PHAN THI SAN HA
ptsanha@gmail.com

VĂN PHÒNG

TS. Nguyễn Thị Huyền Trang
ngthtrang@hcmut.edu.vn
ThS. Đặng Vũ Xuân Huyên
xhuyen@yahoo.com
Lê Thị Thanh Hà
thanhha_le2001@yahoo.com

CARE SCIENTIFIC AXIS

ORIENTATION I – WATER & ENVIRONMENT

PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
nguyen_phuoc_dan@yahoo.com
TS. Emilie Strady
emilie.strady@ujf-grenoble.fr
TS. Julien Némery
julien.nemery@grenoble-inp.fr
Dr. Kieu Le Thuy Chung
kltchung@hcmut.edu.vn

ORIENTATION II – WATER & RISK

TS. Nicolas Gratiot
nicolas.gratiot@ird.fr
TS. Patrick Marchesiello
Patrick.Marchesiello@legos.obs-mip.fr
PGS. TS. Nguyễn Thống
nguyenthong@hcmut.edu.vn
TS. Trần Ngọc Tiến Dũng
tntdung@hcmut.edu.vn
TS. Hồ Tuấn Đức
htd223@yahoo.com
Dr. Dao Thanh Son
dao.son@hcmut.edu.vn
TS. Sandra Soares-Frazão
sandra.soares-frazao@uclouvain.be

ORIENTATION III – WATER & HEALTH

PGS. TS. Võ Lê Phú
phulevo@gmail.com
PGS. TS. Bùi Xuân Thành
thanhait@gmail.com
Dr. Rizlan Bernier-Latmani
rizlan.bernier-latmani@epfl.ch
TS. Klauss Schönenberger
klauss.schonenberger@epfl.ch

RESEARCH TEAM

TS. Đinh Quốc Túc
quoctuc@yahoo.com
ThS. Lê Thị Minh Tâm
minhtamnt2006@hcmut.edu.vn
Claire Golliet
claire.golliet@ird.fr
Trần Quốc Việt
viet91202266@gmail.com

atasehir escort

Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
escort amasya escort artvin free porn
istanbul escort
istanbul escort
escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
gorukle escort