Mục tiêu | CARE RESCIF HCMUT

CARE có chức năng phát triển các nghiên cứu liên ngành về nước, môi trường và biến đổi khí hậu và xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học trong nước và ngoài nước khu vực Đông Nam Á với các đối tác của RESCIF. CARE hoạt động theo phương thức mở, là nơi hỗ trợ phát triển các phương pháp nghiên cứu tiên tiến, sáng chế và khuyến khích sáng chế các công nghệ mới và là nơi thực hành chuyên môn theo định hướng liên ngành toàn diện và bền vững.

Cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật, ươm tạo tài năng trong lĩnh vực nước và môi trường cho các nhà khoa học Việt Nam (VN), Đông Nam Á và mạng lưới RESCIF

Huy động nguồn lực, đặc biệt là chất xám của đông đảo các nhà khoa học VN, Đông Nam Á và RESCIF trong lĩnh vực nước và môi trường

Xây dựng và hình thành một tập thể các nhà khoa học VN đủ năng lực để giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của VN trong lĩnh vực nước và môi trường, sau đó là của khu vực Đông Nam Á và của các quốc gia khác trong mạng lưới RESCIF

Về nghiên cứu khoa học (NCKH): nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu ngắn hạn, cấp bách nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh torng thực tiễn

Về đào tạo: bằng cách phối hợp với các đơn vị torng và ngoài trường ĐHBK và trong mạng lưới RESCIF, CARE tham gia đào tạo sau đai học cho sinh viên VN và nước ngoài; tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạ để bồi dưỡng, nâng cao trình độ; quảng bá, phổ biến kiến thức cho học viên cao học, nghiên cứu sinh, những người làm chuyên môn ở các doanh nghiệp và những người ra quyết định ở các cơ quan quản lý Nhà nước.

Về chuyển giao công nghệ: công bố và chuyển giao các kết quả nghiên cứu và sáng chế của CARE, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ như tư vấn. thiết kế, phân tích, giá định, giám sát, đánh giá

Về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: đang ký bảo hộ, tổ chức quản lý và khai thác các tài sản trí tuệ do CARE là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu theo đúng quy định cũa trường ĐHBK và của pháp luật hiện hành

Các hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của CARE và quy định của pháp luật

atasehir escort

Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
escort amasya escort artvin free porn
istanbul escort
istanbul escort
escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
gorukle escort