Hội đồng khoa học CARE | CARE RESCIF HCMUT
TS. Nicolas Gratiot
CHỦ TỊCH
PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
PHÓ CHỦ TỊCH
TS. Phan Thị San Hà
THƯ KÝ
GS. Georges Vachaud
ỦY VIÊN
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
ỦY VIÊN
PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
ỦY VIÊN
PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ
ỦY VIÊN
PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
ỦY VIÊN
GV. TS. Lưu Xuân Lộc
ỦY VIÊN
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÓ CHỦ TỊCH
GS. Guy Leclerc
ỦY VIÊN
TS. Luiz Felippe de Alencastro
ỦY VIÊN
GS.TS. Tăng Đức Thắng
ỦY VIÊN
PGS.TS. Huỳnh Công Hoài
ỦY VIÊN
GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam
ỦY VIÊN
PGS. TS. Lê Văn Trung
ỦY VIÊN
GVC. TS. Trần Thu Tâm
ỦY VIÊN