Sinh viên Trường École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL, Thụy Sĩ thực tập tốt nghiệp tại PTN.CARE | CARE RESCIF HCMUT

Trong khuôn khổ dự án trao đổi sinh viên, từ ngày 16/02 đến 20/05/2015, PTN. CARE tiếp nhận sinh viên thực tập Clément Levasseur, đến từ trường EPFL (Thụy Sỹ) do TS. Đinh Quốc Túc, giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) phụ trách hướng dẫn.

Kì thực tập này là một trong những hoạt động của Etu-Rescif, chương trình khuyến khích trao đổi sinh viên giữa các trường thành viên của mạng lưới RESCIF.

PTN. CARE-RESCIF

clement

No Comment

Comments are closed.