Trao đổi sinh viên | CARE RESCIF HCMUT

Thực tập sinh Alexandre Marcos đến từ EPFL, Thuỵ Sỹ đã bắt đầu đợt nghiên cứu kéo dài từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Xuân Thành, Giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Chương trình thực tập […]

Read More

Ngày 18/9/2017, PTN CARE chào đón bạn Alan Herledan, sinh viên đến từ trường Grenoble INP – ENSE3 theo chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường thành viên trong mạng lưới Rescif trong thời gian 6 tháng (từ 9/2017 đến 3/2018). Trong đợt thực tập này, Alan sẽ được PGS. TS. Nguyễn Thống […]

Read More

PTN CARE vừa tiếp nhận bạn Mégane Vogel, sinh viên trường Đại học EPFL, theo chương trình trao đổi sinh viên từ học bổng Etu RESCIF, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017. Trong thời gian thực tập tại PTN CARE, bạn Mégane sẽ thực hiện đề tài “Experiment and solute transport modeling in […]

Read More

Aude Saignimorte, bạn sinh viên đến từ École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Thụy sỹ, bắt đầu đợt nghiên cứu kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017 tại PTN CARE. Trong đợt thực tập này Aude sẽ thực hiện đề tài “Direct contact membrane distillation for saline water treatment” dưới sự hướng […]

Read More

Tháng 7 vừa qua, trung tâm CARE vừa tiếp đón bạn Carl HENRIK Rolf ÅSLUND. Đây là sinh viên thuộc chương trình master 1, đến từ École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL, Thụy sĩ. Đề tài thực tập “Effect of sludge retention time on antibiotic removal in membrane bioreactor treating hospital wastewater” của bạn kéo […]

Read More

TT CARE, trường Đại học Bách khoa TPHCM vừa tiếp nhận bạn Thomas PAYET, Master 1 tại Engineering school – Water and environment, thuộc trường Đại học Strasbourg. Đề tài thực tập của anh PAYET tên là “Organic and nutrient removal by membrane bioreactor treating tanning wastewater”, được hướng đẫn bởi PGS.TS. Bùi Xuân Thành, […]

Read More

TT CARE, trường Đại học Bách khoa TPHCM vừa tiếp nhận bạn Fanny GARD, người Pháp. Cô là Master 1, Engineering school – Water and environment, thuộc trường Đại học Strasbourg. Đề tài thực tập trong ba tháng (03/5/2017 – 28/7/2017) của Cô có chủ đề “Hydro sedimentary dynamics in Saigon – Dongnai river”, được […]

Read More

PTN. CARE vừa tiếp nhận Rémi Saillard, sinh viên ENSE3-Grenoble_INP, Cộng hoà Pháp theo chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Bách Khoa TPHCM và Grenoble_INP, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017. Trong thời gian 4 tháng thực tập tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Rémi Saillard […]

Read More

PTN. CARE vừa tiếp nhận anh David NONCENT, nghiêu cứu sinh (PhD) đến từ Trường Đại học Quisquiya (Haiti) thực tập từ ngày 24/10/2016 đến 15/01/2017 và thực hiện đề tài “Evolution of the polymetallic contaimination in the surface sediment at the downstream of Hochiminh City” dưới sự hướng dẫn bởi TS. Emilie STRADY, Nghiên […]

Read More