Sustainable water management study scholarships and research grants for foreigners 2018 include: –  Master’s Studies in Germany –  Doctorate in Germany The DAAD Special Programme funded with the resources of the BMBF on “Sustainable Water Management” is focused on the promotion of young scientists from Brazil, Chile, Iran, Jordan, Kazakhstan, Mongolia, Namibia, Peru, South Africa […]

Read More

Trong năm 2015, CARE được trường G-Inp (Pháp) cấp một học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Pháp, GV hướng dẫn : TS. Julien Nemery, thuộc phòng thí nghiệm LTHE. Nội dung chi tiết của đề tài (tiếng Việt) trong file đính kèm: Thông tin học bổng. Kính đề nghị quý thầy cô có […]

Read More

Từ ngày 1 đến 5/6/2015, Trường Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth sẽ tổ chức Chương trình hè «Năng lượng, nước và phát triển bền vững» tại Beyrouth, Liban. Thời hạn đăng ký tham dự : 1/3 đến 30/4/2015. Đối tượng tham dự : Giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, … Thông tin chi tiết […]

Read More