Thông tin học bổng | CARE RESCIF HCMUT

Trong năm 2015, CARE được trường G-Inp (Pháp) cấp một học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Pháp, GV hướng dẫn : TS. Julien Nemery, thuộc phòng thí nghiệm LTHE. Nội dung chi tiết của đề tài (tiếng Việt) trong file đính kèm: Thông tin học bổng. Kính đề nghị quý thầy cô có […]

Read More

Từ ngày 1 đến 5/6/2015, Trường Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth sẽ tổ chức Chương trình hè «Năng lượng, nước và phát triển bền vững» tại Beyrouth, Liban. Thời hạn đăng ký tham dự : 1/3 đến 30/4/2015. Đối tượng tham dự : Giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, … Thông tin chi tiết […]

Read More