Sinh hoạt học thuật | CARE RESCIF HCMUT

Thứ hai Tháng 5 29, Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM với Đại học Grenoble INP – Pháp, thực hiện những nghiên cứu liên quan đến ô nhiễm sông Sài Gòn, các giáo sư, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và sinh […]

Read More

Trung Tâm Nghiên Cứu Nước CARE của trường ĐHBK TP. HCM đã tổ chức buổi giao lưu học thuật với chủ đề “Yếu tố quan trọng nào để có thể sở hữu hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo biển”, được TS. Patrick Marchesiello – NCV cao cấp của Viện Nghiên Cứu Phát […]

Read More

Chương trình nghiên cứu COOPERA do vùng Rhône Alpes được tài trợ với kinh phí 105k euros trong hai năm 2015-2017 với chủ đề “Sông Sàigòn: thành phố và dòng sông. Tác động môi trường, ngập lụt, ô nhiễm và tiến trình phát triển” sẽ khởi động vào tháng 1 năm 2016. Từ ngày 4/1 […]

Read More

PTN CARE xin cập nhật trong thông báo đến Quý Thầy Cô về buổi Sinh hoạt Học thuật sẽ tổ chức tại PTN CARE, được trình bày bởi GS Bruno Tassin, Giám đốc nghiên cứu, trường Đại học Cầu Đường Paris Tech và các Giáo sư Johny Gaspieri và Rachid Dris . Buổi sinh hoạt học thuật sẽ […]

Read More

PTN CARE xin thông báo đến Quý Thầy Cô về buổi Sinh hoạt Học thuật sẽ tổ chức tại PTN CARE, được trình bày bởi GS Bruno Tassin, Giám đốc nghiên cứu, trường Đại học Cầu Đường Paris Tech (Pháp). Buổi sinh hoạt học thuật sẽ diễn ra vào ngày thứ tư 9/12/2015 lúc 10g […]

Read More

Kính gửi Quý Đồng nghiệp, Nhân chuyến công tác tại Trung tâm Nghiên cứu về Nước khu vực Châu Á (CARE-Rescif), GS. FELIPPE DE ALENCASTRO, EPFL (Thuỵ Sĩ) sẽ có buổi sinh hoạt học thuật, trình bày chủ đề: “Passive sensors (and other sensors) in the field of the environment and micro-plastics in rivers”. Buổi […]

Read More