Huấn luyện | CARE RESCIF HCMUT

Trường Đại học Bách Khoa Grenoble INP- Pagora trân trọng thông báo về việc tổ chức Khóa học mùa hè 2018 nhằm cung cấp cho học viên kiến thức liên quan đến vật liệu sinh học đồng thời kết hợp huấn luyện học viên phương pháp làm việc trong môi trường đa văn hóa. Khóa […]

Read More

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (CEM) và Trung tâm châu Á nghiên cứu về nước (CARE), ngày 12/06 đến 16/06/2017, Trung tâm CARE đã tổ chức khóa huấn luyện với chủ đề “Chất lượng nước: từ khâu lấy mẫu đến khâu diễn giải số liệu” […]

Read More