Đào tạo ngắn hạn | CARE RESCIF HCMUT

Trường Đại học Bách Khoa Grenoble INP- Pagora trân trọng thông báo về việc tổ chức Khóa học mùa hè 2018 nhằm cung cấp cho học viên kiến thức liên quan đến vật liệu sinh học đồng thời kết hợp huấn luyện học viên phương pháp làm việc trong môi trường đa văn hóa. Khóa […]

Read More

PTN. CARE cùng với nhóm chuyên gia của các trường/viện vùng Rhône-Alpes (Pháp) đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về “Đánh giá lịch sử ô nhiễm chất hữu cơ và kim loại của sông rạch từ phương pháp định tuổi mẫu trầm tích” trong hai ngày 11 và 12/01/2016. Nhóm chuyên gia bao […]

Read More