Đào tạo ngắn hạn | CARE RESCIF HCMUT

PTN. CARE cùng với nhóm chuyên gia của các trường/viện vùng Rhône-Alpes (Pháp) đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về “Đánh giá lịch sử ô nhiễm chất hữu cơ và kim loại của sông rạch từ phương pháp định tuổi mẫu trầm tích” trong hai ngày 11 và 12/01/2016. Nhóm chuyên gia bao […]

Read More